Typ: Dagstur/aktivitet
Längd: 1-2 timmar
Svårighetsgrad: Måttlig
Minimum ålder: 6 år
Guide: Svenska och engelska

Bokas genom direktkontakt med Filipsborg, vänligen e-posta till info@filipsborg.se

Guidad transfer som tar cirka 25 minuter till slädhundskenneln. Gästerna introduceras av guiden innan avfärd med hundspannet. Beroende på typ av slädhundstur är det guiden som kör eller gästerna som turas om att köra. Guiden berättar om naturen och djuren samt vad som format naturen i området. Under eller efter hundspannsturen samlas vi för en fika med kaffe/the vid den öppna elden tillsammans med guiden och andra deltagare.