Searching Availability...

Typ: Dagstur / aktivitet
Längd: Två timmar
Svårighetsgrad: Måttlig
Minimum ålder: 6 år
Guide: Svenska och engelska
Bokas i samband med boende på Filipsborg.

En safari för naturälskaren där renens liv står i centrum.

Renen är ett mycket vänligt sinnat djur som är perfekt anpassad för att leva och trivas i arktiska miljöer där vinterns stränga kyla på sommaren byts till varma dagar. Renens päls är tjockare vintertid och varje enskilt hårstrå har en vågig form och är ihåligt för att hålla värmen även när temperaturerna kryper ned mot -40C. Renen har hår även på mulen och hovar.

Renskötsel bedrivs i norra Skandinavien och renarna brukar kallas halvtama. Djuren lever självständigt i naturen men sköts om av renskötare och renägare. En fullvuxen rentjur kan väga 80 och 130 kilo. En vaja (fullvuxen honren) kan väga mellan 60 och 80 kilo.

Kalvarna föds på våren och djuren har sin brunstperiod på hösten. Under brunsten kämpar hanrenarna för att hålla ihop en mindre flock av honor och gillar inte att bli störd.

Renen är ett skyggt djur som tar till flykten om den känner sig hotad. När du möter en ren och den lyfter blicken, undvik att titta direkt på den och rör dig inte direkt mot renen. Det får renen att ta till flykten.

Under rensafarin färdas vi med bil och eventuellt snöskor till områden där renar normalt rör sig eller samlas. Områdena är olika beroende på årstid och renarna är fritt strövande i naturen varför det krävs tur och lokalkännedom för att träffa renar på nära håll.