Filipsborg, en av norra Sveriges mest stor­slagna herrgårdar, uppfördes ursprungligen under senare delen av 1600-talet, men på den tiden kallades platsen Landet.

Landet ­tjänade under lång tid som residens för häradshövdingarna Olof Burman och ­Mikael Höijer. Dessa båda verkade som ­domare i Öfre Norra Vester­botten, som ­området då hette och som sträckte sig ända upp till Torneå Lappmark i Finland.

Många av dåtidens stora män gästade ­Landet på sina resor i norr. Man kan läsa i Carl von Linnés dagbok från år 1732 att ”här såg jag det bäst ­konditionerade hushållet i Vesterbotten”. Som bekant var Finland, inklusive Österbotten, en del av Sverige då. Länet Norrbotten bildades först 1910.

Äldsta delarna av dagens herrgård är från 1805 och i området kom Evert Taubes farfars far att bosätta sig 1809.

Under tidigare delen av 1800-talet bodde här den kände riksdagsmannen och talmannen i bondeståndet Johan Jacob Rutberg och hans hustru, den vackra kaptensänkan Maria ­Eneskjöld.
Efter hustru Marias död år 1835 sålde Rutberg stället, som då kallades ­Rakelsborg, till provincial­läkaren Doktor Philip Kleinschmidt. Det var efter ­honom som Filipsborg fick sitt nuvarande namn.

Sitt nuvarande utseende fick Filipsborg omkring 1870 när grosshandlarna och sedemera träpatronparet Johanna och Per Adolf Svanberg köpte och lät bygga till ­Filipsborg till det utseende herrgården har idag.

Patron Svanberg och hans företagsamma hustru blev viktiga nyckelpersoner för den industriali­sering av Kalixbygden, som följde. De var aktivt delaktiga vid bland annat ­etableringen av Båtskärsnäs, Axelsviks och Jämtösunds sågverk.

Den sista person i släkten Bergman-Svanberg som bodde på Filipsborg var Fru Musica, ­Ingrid Bergman-Svanberg. Hon avled 1976 och åren därefter kom herrgården att förfalla till mycket dåligt skick.

Herrgården räddades av telekom­entreprenören Jan-Erik Larsson (en av utvecklarna av ­världens första GSM-telefon). Tillsammans med byggmästare Nils Lundholm renoverades herrgården och konferensutrymmen samt restaurang och komplett restaurangkök byggdes.

Räddningen var, och är, en kulturgärning av stora mått.

Herrgården är kärleksfullt restaurerad och förvandlad till hotell- och konferensanläggning i bästa stil, där ljusa luftiga utrymmen med tidstrogna kakelugnar skapar en atmosfär, som endast byggnader med anor kan åstadkomma. En atmosfär där man ännu tycker sig kunna höra historiens vingslag…

Tiderna må förändras men Filipsborg speglar ännu sin storslaget vackra fasad i Kalixälvens vattenyta.

Genom att förlägga boka hotell och aktiviteter samt konferenser och ­utbildningar på Filipsborg blir du en del i att lämna över detta kulturarv till våra ­efter­kommande.

Varmt välkomna!
Victoria Sandin & Örjan Pekka

Stolta ägare till Filipsborgs Herrgård