Den gamla herrgården vilar på en rik historia

Filipsborgs Herrgård ligger på ett område som en gång kallades för ”Sjöbodberget”. På en karta från 1768 finns en sjöbod inritad vid stranden.

Området ägdes av Daniel Höijer, son till häradshövdingen Michael Eurenius Höijer och var ännu obebyggt 1795. Höijers gård fanns på ”Höijersbacken” vid ett område kallat ”Gran Rodningen” som låg mot byn Vallen.

Vid krigets slut, 1809, var Filipsborg officersbostad i det hus som byggts 1805. Denna äldsta del av huset är idag ”mittendelen” av herrgården.

Officern Arvid Joakim Taube från Finland bosatte sig då här. Tillsammans med hustrun fick han många barn, ett av dem var sonen Otto Reinhold Taube. Denne Taube är ingen annan än skalden Evert Taubes farfar.

1812 köpte sockenskrivaren Johan Jacob Rutberg hemmanet men sålde det 1814 till fanjunkare Carl Gustaf Lundholm. Rutberg, som 1817 blivit riksdagsman, återköpte stället 1820. Det höga priset, 1.666 Riksdaler Banco tyder på att Lundholm byggt hus där.

Det kallades då för Rackelborg, senare Rakelborg.

När Rutbergs hustru, Maria f. Enesköld avled 1834 flyttade han till Björknäs och sålde Rakelborg 1838 till Kalix första provinsialläkare, Philip Kleinschmiedt. Under hans tid fick gården namnet Philipsborg. Han dog 1852 och hans änka, Fredrique sålde gården 1854 till bonden Johan Petter Sundberg. Hon bodde kvar på gården till 1862.

År 1868 köptes stället av Per Adolf Svanberg, som ägde Båtskärsnäs Sågverk. Han och hustrun Johanna byggde upp Filipsborg till en ståtlig herrgård, som beboddes av släkten Svanberg i 110 år, till år 1978.

Filipsborg stod obebott till 1984 och byggnaderna blev svårt vandaliserade. Herrgården var i praktiken rivningfärdig.

Kommunen ville ej åtaga sig att restaurera herrgården. Istället övertogs Filipsborg av Jan-Erik Larsson och Nils Lundholm som bildade bolaget Filipsborg ab, samma bolag som idag driver herrgården.

Herrgården restaurerades 1985-86 och fick tillbaka det utseende det hade för ungefär etthundra år sedan.

1987 byggdes ett hotell där den gamla ladugården en gång stod. Hotell- och restaurangverksamhet bedrevs under några år.

I början av 1990-talet byggdes hotellbyggnaderna om till kontor för Jan-Eriks verksamhet Kalix Elektronik, som senare fick namnet CareTech och Doro Care. Inom elektronikverksamheten har bland annat världens första prototyp till GSM-telefon utvecklats och byggts.

Sedan sommaren 2017  är Filipsborg återigen en hotell- och konferensanläggning som består av 16 hotellrum, 31 bäddar, fyra konferensrum, en rymlig loge, bastuanläggning med badtunna, museum, vinkällare, ett stort kök samt turbåten Filippa.

Filipsborg drivs sedan februari 2018 av familjen Sandin-Pekka som arbetar med att utveckla aktiviteter och boende för både nationell och internationell turism och affärsredande. Konferenser är en viktig del av verksamheten.

2019 byggdes ställplatser för camping och fem igloos, som är ett samarbete med Ice & Light.