Juli – den varmaste sommarmånaden

Med juli månad har sommaren mognat och blivit fullvuxen. Midsommaren i juni är passerad och dagarna kämpar mot något fler av minuter när solen befinner sig under horisontlinjen.

I Sverige är det här den främsta semestermånaden. Befolkningen släpper arbete och plikter och ger sig ut på ledighet. En gång i tiden talades det om industrisemestern – då stängde även process- och tillverkningsindustrier men så är det inte längre. Arbete fortgår, men det är många som fortfarande ser juli månad som den viktigaste månaden när det gäller att vara ledig. Svensk lag säger att semester huvudsakligen ska ligga under juni, juli eller augusti. Svensk lag säger också att de som är i anställning har rätt till fem veckors semester, men fackliga avtal kan ge sex veckor.

I Bottenvikens kustland påverkas temperaturerna i luften i hög grad av havets temperatur men också av de tio stora älvar som rinner från fjällen runt om havet och ut i Bottenviken. När solen gassar och värmer vattnet i älvarna, blir också havet varmt – särskilt om vindarna är från syd och måttliga. Då stannar det varma ytvattnet i havet.

När området dessutom ”ockuperas” av högtryck och svaga vindar från nordost kommer något som kallas Ryssvärmen. Det är soluppvärmd luft som sveper ned från Rysslands inland och då är det dags för shorts och t-tröja. Det blir 25 grader varmt, räknat i Celsius. Ibland också 30 eller 35 grader.

Havet som i april var fruset kan bjuda på temperaturer på 20-25 grader men också närmare 30. Mer normalt är dock 15-18 grader.

Nätterna är ljusa. Naturens grönska når sin mognad men det är ännu inte dags för skörd.